Tín Lăng Quân thiết phù cứu Triệu

Tín Lăng Quân Ngụy Vô Kỵ là một nhân vật nổi tiếng thời Chiến Quốc trong lịch sử Trung Hoa. Câu chuyện về việc ông dùng mưu đánh cắp binh phù cứu nước Triệu còn lưu danh đến ngày nay.

Sau trận đánh Trường Bình, hơn 40 vạn quân Triệu bị chôn sống, quân Tần ngày càng vây chặt Hàm Đan kinh đô nước Triệu. Bình Nguyên Quân một mặt sang Sở để thuyết phục vua Sở liên minh chống Tần, một mặt viết thư cho em vợ là Tín Lăng Quân nhờ vua Ngụy xuất binh cứu Triệu. Sau năm lần bảy lượt nài nỉ thì vua Triệu cũng miễn cưỡng xuất 10 vạn quân giao cho Tấn Bỉ sang cứu Triệu.

Biết được tin này, vua Tần cử sứ giả sang Đại Lương kinh đô nước Ngụy đe dọa rằng, Hàm Đan sẽ bị hạ trong một sớm một chiều. Nếu nước Ngụy dám cứu nước Triệu thì sau khi hạ Triệu sẽ tấn công sang nước Ngụy.

Vua  Ngụy lo sợ nên lệnh cho Tấn Bỉ đóng quân ở Nghiệp Thành chờ lệnh mà chưa được xuất quân. Tình hình nước Triệu càng trở nên nguy ngập. Bình Nguyên Quân khôn hiểu đầu đuôi nên viết thư trách mong Ngụy Vô Kỵ. Tín Lăng Quân sốt ruột đành tụ tập hơn 1000 môn khách tiến ra biên giới. Vừa ra khỏi cửa thì gặp Hầu Doanh, một môn khách già yếu và nghèo khổ. Hầu Doanh tuy vậy nhưng là một người túc trí đa mưu và vô cùng tín nghĩa. Ông ta mách cho Tín Lăng Quân kế nhờ một ái phi của vua Ngụy ăn cắp hổ phù để có thể điều động binh mã. Kế này quả nhiên thành công.

Hầu Doanh lại tiến cử cho công tử nước Ngụy một môn khách là Chu Hợi, người này to lớn, khỏe mạnh và giỏi võ nghệ theo để có thể giúp việc. Còn chỉ kế nếu Tấn Bỉ chịu giao ra binh phù thì không sao, nếu khó khăn thì kêu Chu Hợi giết để đoạt.

Tín Lăng Quân sau đó cùng đám môn khách ra biên giới ở Nghiệp Thành vào gặp Tấn Bỉ rồi đưa nửa binh phù ra. Qủa nhiên không nằm ngoài dự đoán của Hầu Doanh, Tấn Bỉ lần lữa nghi ngờ nên lập tức Chu Hợi giáng một chủy thủ giết chết hắn. Binh phù đã nằm trong tay Ngụy Vô Kỵ. ông khao quân rồi tất cả cùng tiến lên giải vậy nước Triệu.

Ông cung hơn 8 vạn binh lính tiến tới gần Hàm Đan tập kích quân Tần, bị bất ngờ nên quân Tần bị đánh bại một trận thảm hại, vua Triệu phòng thủ trong thành thấy quân Ngụy đến cứu cũng xuất quân ra đánh Tấn. Trong đánh ra, ngoài đánh vào, quân Tần thua to phải tháo chạy và Hàm Đan được giải vây. Sau đó, ông cùng các tướng sĩ vào thành Hàm Đan để ăn mừng và gặp mặt.

Tín Lăng Quân là nhân vật lịch sử lẫy lừng bởi sự hào hiệp trượng nghĩa và khí khái của ông. Những mẩu chuyện về ông rất nhiều và được lịch sử chép lại.

Leave a Reply