Dịch vụ là gì?

Trong kinh tế, dịch vụ là một giao dịch trong đó không có hàng hóa vật chất nào được chuyển từ người bán sang người mua. Lợi ích của một dịch vụ như vậy được thể hiện bằng sự sẵn lòng của người mua để thực hiện việc trao đổi.

Các dịch vụ công cộng là những dịch vụ mà xã hội (quốc gia, liên bang, khu vực) phải trả. Sử dụng các nguồn lực, kỹ năng, sự khéo léo và kinh nghiệm, các nhà cung cấp dịch vụ đem lại lợi ích cho người tiêu dùng dịch vụ.

Các dịch vụ theo định nghĩa là vô hình. Chúng không được sản xuất, vận chuyển hoặc lưu kho. Nó được sử dụng trong tiếp thị để mô tả sự không có khả năng đánh giá giá trị thu được từ một hoạt động sử dụng bất kỳ.

Các nguồn lực, quy trình và hệ thống liên quan đến dịch vụ được chỉ định để cung cấp dịch vụ trong một khoảng thời gian cụ thể. Nếu người tiêu dùng dịch vụ không yêu cầu và sử dụng dịch vụ trong thời gian này, các tài nguyên có liên quan có thể không sử dụng.

Theo quan điểm của nhà cung cấp dịch vụ, đây là cơ hội kinh doanh bị mất nếu không có sự sử dụng khác cho các tài nguyên đó. Khi dịch vụ đã được hoàn thành rendered cho người tiêu dùng, dịch vụ này đặc biệt không thể đảo ngược.

Cung cấp các dịch vụ hàng loạt phải được làm chủ để một nhà cung cấp dịch vụ mở rộng. Đây có thể coi là một vấn đề về chất lượng dịch vụ. Cả đầu vào và đầu ra cho các quy trình liên quan đến cung cấp dịch vụ đều có tính biến động cao, cũng như mối quan hệ giữa các quy trình này, làm cho việc duy trì chất lượng dịch vụ nhất quán là khó khăn.

Related image

Ngành dịch vụ luôn phát triển không ngừng

Nhiều dịch vụ liên quan đến hoạt động của con người thay đổi, chứ không phải là một quá trình xác định chính xác; ngoại lệ bao gồm các tiện ích. Nhân tố con người thường là nhân tố thành công chính trong cung cấp dịch vụ. Nhu cầu có thể thay đổi theo mùa, thời gian trong ngày, chu kỳ kinh doanh

Bất kỳ dịch vụ nào cũng có thể được rõ ràng và đầy đủ, nhất quán và ngắn gọn bằng các thuộc tính chuẩn phù hợp với nguyên tắc như lợi ích của người tiêu dùng dịch vụ, tham số chức năng cụ thể của dịch vụ – các thông số thiết yếu đối với dịch vụ tương ứng, điểm cung cấp dịch vụ, số người tiêu dùng dịch vụ, thời gian chuẩn bị dịch vụ, số lần khách sử dụng dịch vụ, ngôn ngữ của dịch vụ và mục tiêu hoàn thành dịch vụ.

Xem thêm thông tin về tư vấn mua hàng tại hangtrungquoconline.com

Leave a Reply